Warsztaty i wykłady w ramach konferencji Młodzi o Klimacie 2023

Przedstawiamy listę tematów warsztatowych i wykładów, organizowanych w ramach konferencji Młodzi o Klimacie 2023.

 

 

🍃 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Temat: Na cienkim lodzie

📅 Termin: 7.11.2023 godz. 9:30 – 10:45

Opis: Nadchodzi jesień, potem zima, a wraz z nimi chłód, mróz i – być może – śnieg. W naszym kraju jest go coraz mniej, ale wciąż istnieją miejsca, w których śnieg i lód są kluczowe dla krajobrazu. To oczywiście strefy polarne i wysokogórskie, które są domem dla lodowców górskich i lądolodów. Wraz z ocieplającym się klimatem tracimy jednak te lodowe zasoby. Czy powinno nas to martwić? Co dzieje się z lodem na świecie? Jaka przyszłość go czeka? Odpowiedzi na te pytania poznacie podczas nadchodzącego spotkania z glacjologiem dr. Jakubem Małeckim.

Prowadzący: dr Jakub Małecki, Pracownia Badań Kriosfery, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu.
 

 

🍃WARSZTAT NR 1

Temat: Wspólnie zmieniajmy nasze miasta

📅 Termin: 7.11.2023 godz. 11:00 – 12:30

Opis: Kryzys wodny coraz częściej dotyka mieszkańców Polski. Postępująca zmiana klimatu oraz liczne zaniedbania, doprowadziły do sytuacji, w której zagrożona jest zarówno jakość, jak i ilość dostępnej wody. Jak zatem odwrócić negatywne trendy w naszych miastach? Podczas warsztatu odkryjecie nowoczesną, błękitno-zieloną infrastrukturę – nasze narzędzie w adaptacji miast do globalnego ocieplenia. Będziecie mogli poczuć się jak projektanci, urządzający przestrzeń miast gotowych na globalny kryzys klimatyczny.

Prowadzący: D. Piwowarska, A. Wieczorek, D. Radziszewska, I. Łyżwa, K. Osumek, K. Budziński, R. Witczak, P. Chamczak, W. Misztal, dr Paweł Jarosiewicz, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej i Studenckie Koło Naukowe Ekohydrologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.

 

🍃WARSZTAT NR 2

Temat: Klimatyczny panel obywatelski w mojej szkole

📅Termin: 7.11.2023 godz. 13:00 – 14:30

Opis: Jednym z celów warsztatu jest zapoznanie uczestników z ideą, organizacją i przebiegiem panelu obywatelskiego, a następnie zaktywizowanie uczniów na rzecz działań skierowanych przeciw zmianom klimatu w najbliższym otoczeniu – szkole, mieście. Spotkanie podzielone będzie na trzy główne bloki:
BLOK 1. Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu – trudne słowa, proste działania,
BLOK 2. Panel obywatelski – idea i geneza,
BLOK 3. Klimatyczny panel obywatelski „w pigułce” – deliberacja w praktyce.

Prowadzący: dr A. Rzeńca, dr K. Brzeziński, dr hab. T. Jurczak prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.

 

 

🍃WYKŁAD

Temat: Czy katastrofa klimatyczna jest dla nas realnym zagrożeniem?

📅 Termin: 8.11.2023 godz. 9:00 – 9:45

Opis: Antropogeniczna zmiana klimatu jest przejawem negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze. Intensywne opady, huragany, susze, spadek różnorodności biologicznej są tego wymiernym efektem. Efektem, który doświadczamy coraz częściej i coraz mocniej. Szybki przyrost liczby ludności na świecie, niestety potęguje tylko ten problem, a obszary zurbanizowane są obecnie ekosystemami najbardziej podatnymi na te zmiany. W miastach, mimo iż zajmują jedynie ok. 3% powierzchni ziemi, żyje obecnie ponad połowa ludności świata i szacuje się, że do 2050 roku wartość ta wzrośnie nawet do 70%. W skali Europy mieszkańcy miast stanowią już dziś 75%, a w Polsce ok. 60% ogólnej populacji. Miasta są również ekosystemami odpowiadającymi za największą emisję gazów cieplarnianych, przyczyniając się tym samym do zanieczyszczenia środowiska i postępującej zmiany klimatu. Czy katastrofa klimatyczna, która obecnie ma miejsce jest realnym zagrożeniem dla nas, jako ludzkości? Czy jesteśmy w stanie przeciwstawić się temu? Jak postępować i jakie decyzje podejmować, by mieć realny wpływ na odwrócenie tych negatywnych procesów. Odpowiedzi na te i wiele innych nurtujących nas pytań poszukamy wspólnie podczas prelekcji.

Prowadzący: dr hab. Tomasz Jurczak prof. UŁ, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.

 

🍃WARSZTAT NR 3

Temat: Budująco o przyszłości – warsztat z wykorzystaniem klocków i wyobraźni

📅 Termin: 8.11.2023 godz. 10:00 – 11:00

 

Opis: Podczas warsztatu spróbujemy uchwycić, w jaki sposób widzimy zagadnienia związane z przyszłością planety i jej klimatu. Zbudujemy małe modele, które staną się podstawą krótkich opowieści, a następnie utworzymy większą konstrukcję obrazującą emocje oraz myśli towarzyszące uczestniczkom i uczestnikom konferencji, gdy jest mowa o ekologii i światowych wyzwaniach w jej nurcie.

 

Prowadzący: Michał Kędzierski, Centrum Nauki i Techniki EC1.

 

🍃WARSZTAT NR 4

Temat: Moja droga z domu do szkoły w kontekście zmian klimatycznych

📅  Termin: 8.11.2023 godz. 11:00 – 12:30

 

Opis: Podczas warsztatu skupimy się na określeniu roli, jaką odgrywa zieleń miejska w trakcie drogi młodzieży z domu do szkoły i jaki ma to związek z klimatem. Zastanowimy się, czy zieleń w przestrzeni miejskiej wpływa pozytywnie na samopoczucie i zdrowie oraz w jakim stopniu młodzież świadomie odbiera jej istnienie w przestrzeni publicznej. Warsztaty będą się składać z części edukacyjnej i dwóch części aktywizujących. W części edukacyjnej młodzież zapozna się z korzyściami płynącymi z obecności terenów zieleni w miastach, w szczególności w kontekście zmian klimatu. Druga część warsztatów składać się będzie z sądu obywatelskiego oraz gry symulacyjnej.  W ramach sadu obywatelskiego młodzież będzie oceniać zagospodarowanie terenów przyszkolnych, z ukierunkowaniem na rolę zieleni. Podczas gry symulacyjnej młodzież zaproponuje swoje autorskie rozwiązania w zakresie drogi z domu do szkoły na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów.

 

Prowadzący: dr E. Łaszkiewicz, dr M. Biernacka, P. Dominiak, Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

 

🍃WARSZTAT NR 5

Temat: ZazieleńMY EC1

📅 Termin: 8.11.2023 godz. 13:00 – 14:30

Opis: Wokół EC1 znajduje się wiele powierzchni uszczelnionych. Często po obfitym deszczu woda zatrzymuje się na chodnikach, placach i parkingach, a następnie spływa do kanalizacji. Co możemy zrobić, aby nie marnować cennego zasobu? Jak efektywnie możemy zatrzymać wodę w miejscu opadu? Woda to zasób, o który musimy zadbać tu i teraz, dlatego zapraszamy Cię, do wspólnej refleksji nad możliwościami przekształcenia przestrzeni wokół EC1. Spotkanie składać się będzie z trzech części. Pierwsza będzie miała za zadanie, pokazanie dobrych praktyk możliwych do implementacji w problematycznych, zurbanizowanych przestrzeniach na przykładzie projektu “Szkoła przyjazna klimatowi”. Druga część to rozpoznanie sytuacji lokalnej – spacer po obszarze poddanym refleksji. Trzecia część pozwoli na stworzenie mapy zmian, proponowanych do wprowadzenia na omawianym podczas warsztatu terenie.

Prowadzący: Judyta Łuczyńska, Barbara Surmacz-Dobrowolska, Fundacja Sendzimira.