Sponsorzy

Wyłączny sponsor
ścieżki edukacyjnej "Przetwarzanie energii"
w Centrum Nauki i Techniki EC1

Veolia Energia Łódź SA

Veolia Energia Łódź SA


Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie, drugą co do wielkości, siecią ciepłowniczą w Polsce. Veolia Energia Łódź kontynuuje 110-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.

Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich klientów. Zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. www.energiadlalodzi.pl

 

Veolia Energia Łódź is a major energy company in Poland with its core business being cogeneration of system heat and electricity and management of the second largest district heating network in Poland. Veolia Energia Łódź continues a 110-year history of the Łódź energy, being a recognized partner of the city and important part of development of its infrastructure. While following the assumptions of the Group’s sustainable development policy, the Company develops and implements innovative energy efficiency solutions that are optimal for the environment and local communities.

Veolia supplies system heat to approximately 60% customers in Łódź, as well as to major investments in the city, including industrial plants, public institutions, shopping centres and services. www.energiadlalodzi.pl

 

Elektrociepłownia EC4 - Veolia Energia Łódź SA

 

Elektrociepłownia EC4 instalacja do przerobu biomasy - Veolia Energia Łódź SA

 

Elektrociepłownia EC3 - Veolia Energia Łódź SA

 

Pracownik elektrociepłowni - Veolia Energia Łódź SA