Centrum Nauki i Techniki EC1

Centrum Nauki i Techniki EC1 otworzyliśmy 7 stycznia 2018 r. Bilety można kupować online lub w naszych kasach stacjonarnych (które oferują również vouchery prezentowe).

Inwestycja za 45,5 mln zł
Całkowita wartość brutto projektu "Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi” wynosi 45.562.576,80 zł. Wartość wydatków kwalifikowanych to 21.635.726,14 zł a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  18.390.375,71 zł.

18 tys. m2 powierzchni wystawienniczej
Powierzchnia całkowita wyniesie 18.355 m2. Powierzchnia zabudowy rewitalizowanej wyniesie 11.921 m2 i obejmuje następujące historyczne pomieszczenia Elektrowni Łódzkiej: Maszynownia, Pompownia, Kotłownia, Rozdzielnia, Chłodnia, Zmiękczalnia.
Powierzchnia nowoprojektowana (rozbudowa kompleksu) obejmuje łącznie 6.434 m2.

Centrum Nauki i Techniki EC1 - postindustrializm

„Przetwarzanie energii”
To najbardziej unikatowa część wystawy Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Eksponaty historyczne, współczesne symulatory, gry komputerowe — wszystko to pozwala prześledzić nie tylko historię tego wyjątkowego miejsca ale i zapoznać się z wciąż używanymi technologiami produkcji prądu. Multimedialne elementy wystawy zaskakują i zachwycają każdego. Niezapomnianym przeżyciem jest obejrzenie mappingu na historycznym turbozespole Brown Boveri.

„Rozwój wiedzy i cywilizacji”
Zasady przyrody, prawa nauki, związane z nimi wynalazki — wszystko to pozwoliło zbudować cywilizację, w której żyjemy. W Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi nie będziemy o tym tylko opowiadać: poznajemy rzeczywistość dotykiem, zabawą, doświadczeniami i eksperymentami.

"Mikroświat — makroświat"
Tutaj pokazujemy to, co jest niewidoczne dla nieuzbrojonego oka. W Centrum Nauki i Techniki EC1 ujawniamy najwspanialsze tajemnice wszechświata — od obserwacji skrzydeł motyla przez mikroskop elektronowy aż po ujęcia najdalszych głębi Kosmosu.