Warsztaty w ramach Konferencji Młodzi o Klimacie 2022

 

Przedstawiamy listę tematów warsztatowych, organizowanych w ramach Konferencji Młodzi o Klimacie 2022.

 

 

 

🍃 WARSZTAT 1

📅 Termin: 8.11.2022 godz. 11:00 – 12:30

Temat: Ekologiczna przyszłość logistyki – Bądź ekologistykiem.

Zakres tematyczny/opis:

Opakowania, logistyka zwrotna, zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, innowacyjne rozwiązania ekologiczne.

Limit: 20-30 osób

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Koło Naukowe Login, M. Wodnicka, D. Pytlak

 

🍃  WARSZTAT 2

📅 Termin: 8.11.2022 godz. 11:00 – 12:30

Temat: Zrównoważona konsumpcja w świetle współczesnego Fast Fashion.

Zakres tematyczny/opis:

Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom wagi zrównoważonej konsumpcji w kontekście nowoczesnej produkcji i nowoczesnych form sprzedaży (tzw. Fast Fashion). W ramach warsztatu uczestnicy poznają krótką historię Fast Fashion, jego genezę oraz rozwój największych „sieciówkowych” gigantów. Pokazane zostaną również modowe absurdy, które pojawiały się na przestrzeni lat i to, jak moda wpływa na środowisko (niszczejące ogromne ilości nieużywanych, utylizowanych ubrań). Zaprezentowane zostaną także działania największych przedsiębiorstw z branży odzieżowej, aby być bardziej „eko” oraz ich działania, które mają charakter greenwashingu. Zadaniem uczestników warsztatu jest znalezienie działań, które uczyniłyby ich konsumpcję bardziej zrównoważoną. W ramach warsztatu uczestnicy, dowiedzą się także, jakie kierunki studiów podjąć, aby uczynić naszą gospodarkę bardziej „eko”.

Limit: 10-20 osób

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, dr J. Adamus, K. Jaworski

 

🍃  WARSZTAT 3

📅 Termin: 8.11.2022 godz. 13:00 – 14:30

Temat: Miasta dla ludzi: Czyli jakie? Jak myślenie projektowe może pomóc w ulepszaniu naszych miast.

Zakres tematyczny/opis:

BLOK 1. Ludzie, potrzeby, przestrzeń. Dlaczego miasta istnieją i wspólnie je zamieszkujemy?

BLOK 2. Potrzeby ludzi w miastach a metodyka design thinking. Dlaczego w miastach nie powinniśmy myśleć tylko o sobie i jak się tego nauczyć?

BLOK 3. Design thinking w działaniu: Rozpoznawanie potrzeb mieszkańców miasta i możliwości ich zaspokajania. W jakim mieście chcielibyśmy mieszkać my, a w jakim mieście chcieliby mieszkać nasi znajomi, rodzina i sąsiedzi?

BLOK 4. Wspólnie na rzecz naszego miasta. Dlaczego zaspokajanie potrzeb mieszkańców jest dziś tak ważne?

Limit: 20-30 osób

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, dr E. Boryczka, dr A. Rzeńca, dr J. Zasina

 

🍃  WARSZTAT 4

📅 Termin: 8.11.2022 godz. 13:00 – 14:30

Temat: SDG dookoła nas – Poznaj cele zrównoważonego rozwoju.

Zakres tematyczny/opis:

Celem warsztatu jest zapoznanie młodzieży z celami zrównoważonego rozwoju w interaktywny i przystępny sposób. Uczestnicy poznają ideę, która przyświecała tworzeniu Agendy 2030 ONZ, na czym ona polega, jak również klasyfikację celów zrównoważonego rozwoju w stylu „tortu”. Uczestnicy dowiedzą się, jakie problemy SDG próbuje rozwiązać. Pracując w małych grupach przedyskutują, które z celów są im szczególnie bliskie, i jak mogliby przyczynić się do ich realizacji. Jest to punkt wyjścia do dalszej dyskusji z pozostałymi grupami i poznaniem ich zdania na temat problemu, który wzięli pod lupę. Uczestniczy będą mieli również możliwość poznania organizacji wspomagających realizację celów zrównoważonego rozwoju. Dowiedzą się jaki kierunek studiów wybrać, aby zdobyć wiedzę o SDG i być bardziej „eko” kształtując świadomie swoją ścieżkę kariery zawodowej. Warsztat jest realizowany pod szyldem Youth4GlobalGoals (organizacja AIESEC), stworzonego, żeby aktywizować młodych ludzi do wsparcia celów zrównoważonego rozwoju i uświadomienia im ich ważność. W trakcie warsztatu przedstawiona zostanie możliwość udziału w projektach wolontariatu, które bezpośrednio dotyczą SDG, jak również sposób realizacji oraz dostępność wolontariatu w różnych krajach.

Limit: 10-20 osób

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, dr J. Adamus, K. Jaworski

 

🍃  WARSZTAT 5

📅 Termin: 9.11.2022 godz. 11:00 – 12:30

Temat: Woda dla klimatu, klimat dla wody.

Zakres tematyczny/opis:

Zapraszamy do magicznego świata ekohydrologii!

Kryzys wodny coraz częściej dotyka mieszkańców Polski. Postępująca zmiana klimatu oraz liczne zaniedbania związane z zarządzaniem zasobami wodnymi, doprowadziły do sytuacji, w której zagrożona jest zarówno jakość jak i ilość dostępnej wody. Jak zatem odwrócić te negatywne trendy? Jednym z rozwiązań jest zmiana naszego myślenia o wodzie, zarówno na terenach miejskich jak i rolniczych. Dzięki zrozumieniu wzajemnych relacji pomiędzy procesami ekologicznymi i hydrologicznymi, jesteśmy w stanie nawiązać współpracę z naturą i tworzyć rozwiązania dla poprawy jakości wody i jej dostępności.

Limit: 6-50 osób

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Studenckie Koło Naukowe Ekohydrologii UŁ, dr P. Jarosiewicz, P. Chamczak, Z. Bedlińska, K. Budziński

 

🍃  WARSZTAT 6

📅 Termin: 9.11.2022 godz. 13:00 – 14:30

Temat: Moja droga z domu do szkoły w kontekście zmian klimatycznych.

Zakres tematyczny/opis:

Podczas warsztatu skupimy się na określeniu roli jaką odgrywa zieleń miejska w trakcie drogi młodzieży z domu do szkoły i jaki ma to związek z klimatem. Zastanowimy się, czy zieleń w przestrzeni miejskiej wpływa pozytywnie na samopoczucie i zdrowie oraz w jakim stopniu młodzież świadomie odbiera jej istnieje w przestrzeni publicznej.

Warsztaty będą się składać z części edukacyjnej i dwóch części aktywizujących. W części edukacyjnej młodzież zapozna się z korzyściami płynącymi z obecności terenów zieleni w miastach, w szczególności w kontekście zmian klimatu. Druga część warsztatów składać się będzie z sądu obywatelskiego oraz gry symulacyjnej.  W ramach sadu obywatelskiego młodzież będzie oceniać zagospodarowanie terenów przyszkolnych, z ukierunkowaniem na rolę zieleni. Podczas gry symulacyjnej młodzież zaproponuje swoje autorskie rozwiązania w zakresie drogi z domu do szkoły na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów.

Limit: 15-25 osób

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, prof. J. Kronenberg, P. Dominiak, E. Łaszkiewicz.

 

 

📝 ZAPISY NA WARSZTATY:

Kontakt z Wydziałem Obsługi Klienta:

tel. 42 600 61 00 wew. 1,

e-mail: informacja@ec1lodz.pl.

Zapisów można dokonywać do dn. 4.11.2022 lub wyczerpania miejsc.

 

 

DODATKOWO - bez zapisów 

 

WARSZTAT NA EKSPOZYCJI  

Termin: 8.11.2022 cały dzień   

Temat: Czy zmiany klimatu zagrażają przetrwaniu storczyków?  

Zakres tematyczny/opis: wpływ zmian klimatu na biologię roślin i owadów, relacje między storczykami a ich zapylaczami, zmiana zasięgu gatunku – utrata siedliska czy szansa na przetrwanie? 

Limit: brak  

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody, E. Michalska, N. Jaroniak, W. Torbicz 

 

WARSZTAT NA EKSPOZYCJI  

Termin: 8.11.2022, godz. 10:00 – 14:30    

Temat: Anomalie spowodowane zmianami klimatu.   

Zakres tematyczny/opis: anomalie pogodowe i jak im zapobiegać, cele zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu. 

Limit: 10 - 25 osób  

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju, W. Błaszczyk, A. Daraż, P. Hlinianskaya, M. Kapuściak, O. Kwapiszewska, P. Majak, A. Radzikowska.  

 

STOISKO WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNEGO NA EKSPOZYCJI 

Termin: 8- 9.11.2022 

Temat: Adaptacja miast do zmian klimatu.  

Prowadzący: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studenckie Koło Naukowe SPATIUM, A. Luhovyi, K. Kamińska, K. Zając, O. Wierucka 

 

 

Przypominamy, że:

Wstęp do Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz udział w Konferencji dla uczestników wygłaszających referat albo prezentujących poster oraz nauczycieli koordynujących jest bezpłatny.

Pozostali uczestnicy biorą udział w Konferencji i warsztatach po uprzednim zakupieniu biletu do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 

 

Serdecznie zapraszamy!