Młodzi w obliczu zmian klimatu – spacer badawczy

Konferencja „Młodzi o klimacie 2023” zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak spotkamy się w Centrum Nauki i Techniki EC1 na dwudniowej ogólnopolskiej konferencji, której partnerem merytorycznym jest Uniwersytet Łódzki, pragniemy zaprosić Was drodzy Uczniowie, wzorem ubiegłego roku, na pre-wydarzenie pt. „Młodzi w obliczu zmian klimatu”.

 

 

Spotkanie przeznaczone jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i odbędzie się w formie spaceru badawczego. Dodatkowo zaplanowana została dyskusja, pokaz multimedialny oraz ćwiczenia warsztatowe z planowania przestrzeni.

Spacer rozpocznie się w budynku Centrum Nauki i Techniki EC1, a zakończy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Prosimy o dostosowanie odzieży i obuwia do jesiennych warunków pogodowych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zakupić voucher do Centrum Nauki i Techniki EC1 w cenie 20 zł, uprawniający do jednorazowej wizyty w Centrum Nauki i Techniki do 31.12.2023. Wybrany termin wizyty może obejmować pierwszy lub drugi dzień Konferencji „Młodzi o klimacie 2023”. Celem zakupu prosimy o zgłaszanie się drogą telefoniczną pod numerem: +48 42 600 61 00 wew. 1.

 

Termin: 12.10.2023.

 

Liczba uczestników: 15-30 osób.

 

Czas trwania: 10:00-13:30.

 

Organizator wydarzenia: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UŁ SPATIUM, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ oraz Centrum Nauki i Techniki EC1.

 

Zakres tematyczny wydarzenia:

  • Symbioza między człowiekiem a naturą. Jak możemy wpłynąć na rozwój miast?
  • Rola pszczół w miastach. Zapylanie, bioróżnorodność, edukacja, ratunek zagrożonego rodzaju owadów.
  • Każdy pomysł jest dobry. Jak wdrożyć projekt na rzecz ochrony środowiska?
  • Nasz wpływ na strefę zamieszkania. W jaki sposób ulice mogą stać się bezpieczne?
  • Proces powstawania woonerfów. Od czego zacząć?
  • Badania społeczne. W jaki sposób włączyć użytkowników przestrzeni w projekt?
  • Projektowanie przestrzeni publicznej. Jak tworzyć przyjazne ludziom i środowisku przestrzenie?

 

Cele wydarzenia:

  • Aktywizacja uczestników do wdrażania pomysłów dotyczących utrzymania ekosystemów w miastach na przykładzie pszczelarstwa (Projekt BeeEksoc).
  • Przybliżenie uczestnikom idei woonerfów w mieście oraz nabycie wiedzy dotyczącej ich powstawania (Projekt Woonerf POW).
  • Ćwiczenia z projektowania przyjaznych przestrzeni publicznych.

 

Prowadzący:

Klaudia Kamińska

Mgr gospodarki przestrzennej, mgr zarządzania, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego, była członkini, a obecnie sympatyczka SKN SPATIUM. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest znaczenie środowiska w przestrzeni miejskiej w kontekście zmian klimatu oraz rozwoju terenów zurbanizowanych.

 

Oliwia Wierucka

Studentka studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna, absolwentka kierunku EkoMiasto prowadzonego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska SKN SPATIUM. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień psychologii środowiskowej, geografii społecznej. Działaczka społeczna, miłośniczka miast, tańca i podróży.

 

Julia Nawocka 

Studentka III roku studiów licencjackich na interdyscyplinarnym kierunku EkoMiasto na Wydziałach Biologii i Ochrony Środowiska oraz Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, członkini SKN SPATIUM. Jej zainteresowania skupiają się na szeroko pojętej ekologii, wpływie zmian klimatu na życie ludzi i innych organizmów oraz planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem potrzeb użytkowników.

 

Magdalena Wolska 

Studentka Marketingu na Uniwersytecie Łódzkim. Członkini SKN Spatium i Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz zwierząt „Viva!”, miłośniczka wszystkich zwierząt. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się tematyce marketingu w planowaniu przestrzennym i urbanistyce oraz zjawisku greenwashingu.

 

Artem Luhovyi 

Absolwent interdyscyplinarnego kierunku EkoMiasto, na którym uczył się holistycznego zarządzania miastem otrzymując wiedzę społeczną, ekonomiczną oraz środowiskową. Obecnie student na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Jego zainteresowania w szczególności powiązane są z procesami, które zachodzą na obszarach miast, wiosek oraz regionów, m.in. energetyką, ekosystemami miejskimi, zrównoważonym rozwojem, gospodarką o obiegu zamkniętym.