Zajęcia z klasą (stacjonarne)


Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu "Poznaj Polskę"!
EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi jest uwzględnione w Wykazie Punktów Edukacyjnych projektu Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę". Oznacza to, że już od 6 września można wnioskować o dofinansowanie wycieczki szkolnej nawet w 80%. Dofinansowanie może obejmować m.in. koszty biletów, dojazdu jak i wyżywienia.
W Wykazie znajdziecie nas na poz. 148 jako instytucję dla wszystkich klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowych. Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa.


 

Aby w pełni wykorzystać pobyt w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, warto zamówić dodatkowe zajęcia na ekspozycji. W pięknie przystosowanych do zwiedzania przestrzeniach dawnej łódzkiej elektrociepłowni przygotowaliśmy dla naszych gości warsztaty i lekcje bezpośrednio związane z wystawionymi tu eksponatami oraz takie, dla których ekspozycja jest głównie fascynującym tłem. 

Zajęcia prowadzą pracownicy Centrum Nauki EC1 z pomocą nauczycieli i opiekunów grup. Każda z nich może liczyć do 15 osób. Klasa o większej liczbie uczniów może podzielić się na dwa zespoły - pracujące równolegle lub jeden po drugim. Przebieg i zakres zajęć są dostosowywane do etapu kształcenia uczniów.

Bilety: Opłata wynosi 30 zł za każdą grupę (składającą się z maksymalnie 15 osób) PLUS cena standardowych biletów do Centrum Nauki i Techniki EC1 (w przypadku grup wynosi ona 14 zł od osoby od wtorku do piątku).

Zapoznaj się również z odrębną (!) ofertą "Zajęć z klasą on-line" prowadzonych na platformie Zoom.

"Zajęcia z klasą" można zarezerwować podczas ustalania szczegółów wizyty z naszym Działem Obsługi Klienta (tel. 42 600 61 00 wew. 1, informacja@ec1lodz.pl).

Pytania dotyczące merytorycznych szczegółów oferty, uwagi do zajęć oraz propozycje nowych tematów prosimy kierować pod adres: marek.pisarski@ec1lodz.pl.

Oferta edukacyjna EC1 Łódź z podziałem wiekowym uczniów:
🔎 Edukacja wczesnoszkolna: klasy 1-3 szkoły podstawowej
🔎 II etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej
🔎 III etap edukacyjny: klasy 7-8 szkoły podstawowej
🔎 IV etap edukacyjny: szkoły ponadpodstawowe

⭐ Inne propozycje dla grup ⭐

 

Zestawienie wszystkich tematów
dostępnych w ramach "Zajęć z klasą"

 

Skąd się bierze prąd, czyli jak działała elektrownia węglowa EC1
Dostępne wersje dla: uczniów kl. 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Korzystając z pomocy prowadzącego oraz kart pracy, uczniowie poznają tajniki poszczególnych urządzeń elektrowni. Dowiadują się, czym były konwejer i opłomki; że w elektrowni nie produkowano energii, lecz jedynie ją przetwarzano. Przygotowane w karcie zagadki i zadania pomagają w dotarciu do ważnych części ekspozycji. Stałym elementem zajęć jest mapping wyświetlany na turbozespole, gry w nastawni i rozdzielni, a także wizyta w prawdziwym kotle.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych Fizyka - wymagania szczegółowe:
Szkoła podstawowa: I. 2. 📝 IV. 9. 📝 V. 4. 📝 VI. 11. 📝 VI. 15. 📝 VII. 5.
Szkoła średnia – zakres podstawowy: VII. 1. 📝 VIII. 3. 📝 VIII. 5.
Szkoła średnia – zakres rozszerzony: VIII. 2. 📝 IX. 13.


 

Z kciukiem w gwiazdy
Dostępne wersje dla: uczniów kl. 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Jak mierzyć odległości? To proste – wystarczy użyć odpowiedniej miarki. A jak postąpić, kiedy obiekty są tak odległe, że żadna miarka do niech nie sięgnie? Jak można zmierzyć odległość z Ziemi do Księżyca, do planet, Słońca czy bardziej odległych gwiazd i galaktyk? Jakich jednostek miary używać...? Z pomocą przychodzą nam astronomia i matematyka oraz... codzienne obserwacje. Jedną z metod pomiaru dużych odległości jest metoda paralaksy, którą omówimy na tych zajęciach.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych Matematyka - wymagania szczegółowe:
Szkoła podstawowa: IX. 8.
Szkoła średnia – zakres podstawowy: VII. 2. 📝 VIII. 8.


 

Poczuj z nami, że Ziemia się kręci
Dostępne wersje dla: uczniów kl. 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Wahadła. W Centrum Nauki i Techniki mamy ich kilka. Wahadło wiszące w chłodni kominowej EC1 jest wyjątkowe – to wahadło Foucaulta. Za jego pomocą można zmierzyć wysokość chłodni i uzasadnić, że Ziemia wiruje wokół własnej osi! Przy innych wahadłach w CNiT EC1 doświadczysz na przykład, jak mierzy czas zegar mechaniczny lub jak pobudzić wahadło do drgań nawet go nie dotykając.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych Fizyka - wymagania szczegółowe:
Szkoła podstawowa: VIII. 1. 📝 VIII. 9. 1. 1)
Szkoła średnia – zakres podstawowy: 1. 2) 📝 1. 3) 📝 IV. 4.
oraz Geografia - wymagania szczegółowe:
Szkoła podstawowa: V. 2.


 

Kwiaty, owady i ich układy
Dostępne wersje dla: uczniów kl. 7-8 szkoły podstawowej

Zajęcia prowadzone są w obrębie wystawy czasowej „Tajemnice pyłków”. Podczas zajęć poznamy: cechy morfologiczne owadów oraz różnorodność owadów zapylających (błonkówki, chrząszcze, motyle, muchówki). Postaramy się także zrozumieć: znaczenie owadów zapylających w przyrodzie oraz zależności między budową kwiatów a cechami morfologicznymi owadów. Przed zajęciami należy zainstalować na smartfonach dowolną darmową aplikację do odczytywania kodów QR (minimum 1 aplikacja na 3 osoby).

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych Biologia - wymagania szczegółowe
Szkoła podstawowa: II. 7. 6) A) 📝 II. 7. 6) B) 📝 II. 7. 6) C) 📝 VIII. 4.


 

Kwiat i jego świat
Dostępne wersje dla: uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej

Zajęcia prowadzone są w obrębie wystawy czasowej „Tajemnice pyłków”. Podczas zajęć poznamy: cechy morfologiczne owadów oraz różnorodność owadów zapylających (błonkówki, chrząszcze, motyle, muchówki). Postaramy się także zrozumieć: znaczenie owadów zapylających w przyrodzie oraz zależności między budową kwiatów a cechami morfologicznymi owadów. Przed zajęciami należy zainstalować na smartfonach dowolną darmową aplikację do odczytywania kodów QR (minimum 1 aplikacja na 3 osoby).

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych Biologia - wymagania szczegółowe
Szkoła podstawowa: II. 5. 5) E) 📝 II. 5. 5) J) 📝 VIII. 4.


 

Para buch, generator w ruch!
Dostępne wersje dla: uczniów kl. 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej

Czy oddychanie, pompowanie balonu lub gotowanie wody ma coś wspólnego z etapami procesu produkcji prądu w elektrociepłowni? Zajęcia te – ilustrowane ciekawymi doświadczeniami – pomogą dostrzec połączenie między prostymi zjawiskami z codziennego życia z tymi, które zachodziły w kotłach, turbogeneratorze czy skraplaczu. Uczestnicy zapoznają się także z urządzeniami EC1, w których zachodzą analogiczne procesy.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

Zajęcia wspierają realizację podstaw programowych Fizyka - wymagania szczegółowe
Szkoła podstawowa: I. 2. 📝 IV. 9. 📝 VI. 11. 📝 VII. 5.


 

Edukacja wczesnoszkolna


 

Pobawmy się elektrownią, czyli jak powstaje prąd (Zajęcia z klasą)
Wersja dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej

Zajęcia te pomogą dostrzec analogie między prostymi zjawiskami towarzyszącymi oddychaniu, pompowaniu balonika czy gotowaniu wody, a etapami procesu produkcji prądu. Uczestnicy zapoznają się z urządzeniami EC1, w których zachodzą analogiczne procesy i dowiedzą się, jak powstaje prąd w elektrowni węglowej.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.

Zajęcia wspierają realizację zagadnień podstawy programowej I etapu edukacyjnego (edukacji wczesnoszkolnej) głównie w zakresie: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i technicznej.


 

Jak zostać inżynierem, czyli jak się dobrze uczyć (Zajęcia z klasą)
Wersja dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej

Inżynierowie znają się  na matematyce i mają rozwiniętą wyobraźnię. Podczas zajęć uczestnicy będą doskonalili swoje inżynierskie umiejętności w zabawowej formie. W zależności od potrzeb i możliwości będą przeliczać, klasyfikować, układać i rozkładać figury. Będą budować i brać udział w ciekawych i kształcących grach.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.


 

Zakochana para - kwiaty pachnące, owady zapylające (Zajęcia z klasą)
Wersje dla uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej

Zajęcia prowadzone są w obrębie wystawy czasowej "Tajemnice pyłków". Uczniowie w oparciu o wystawę poszukują odpowiedzi do przyrodniczych quizów. Pyłki roślin, rośliny miododajne, sposoby zapylania, owady zapylające - to najważniejsze zagadnienia, jakie poruszymy podczas zajęć. Nie zabraknie także akcentu plastycznego. Nasza wystawa stanie się plenerem dla młodych artystów.

Zajęcia wspierają realizację zagadnień podstawy programowej I etapu edukacyjnego (edukacji wczesnoszkolnej) głównie w zakresie: edukacji polonistycznej, przyrodniczej i plastycznej.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl.


 

 

Oferta edukacyjna Planetarium EC1

 

Oferta edukacyjna Planetarium EC1

 

Prowadzone w całości na żywo pokazy "Najbliższe podwórko" oraz "Kosmiczne cienie" (liceum/technikum) zostały przygotowane specjalnie dla szkół. Jest to jednak tylko część oferty edukacyjnej Planetarium EC1. W dziale opisującym pokazy znajdziecie Państwo zestaw filmów, które również realizują podstawy programowe dla różnych etapów edukacji. Pod opisami każdego z nich zamieściliśmy szczegółową informację dla nauczycieli.
Aby nieco ułatwić wybór pokazu dla Państwa grupy przygotowaliśmy zestawienie, dzielące ofertę na poszczególne etapy szkolne.

REZERWACJE I SZCZEGÓŁY
Dział Obsługi Klienta, tel. 42 600 61 00 wew. 1, e-mail: informacja@ec1lodz.pl

 

⭐ Inne propozycje dla grup ⭐