Zapraszamy do odwiedzenia naszych wystaw stałych:

Ścieżka Przetwarzanie energii  - podstawowym założeniem Ścieżki 1. „Przetwarzanie energii” jest przedstawienie procesu produkcji energii elektrycznej ze źródeł pierwotnych. Dzieje się to w otoczeniu historycznej infrastruktury elektrociepłowni EC1.

Ścieżka Rozwój wiedzy i cywilizacji - ścieżka ta ilustruje rozwój cywilizacji poprzez prezentowanie zasad przyrody, praw nauki, wynalazków powstałych dzięki nim, ich zastosowaniom i wykorzystaniu, w kontekście historycznym i współczesnym, nie pomijając ważnych postaci, które przyczyniły się do tego rozwoju.

Ściezka Mikroświat - Makroświat  - podstawowym założeniem scenariusza Ścieżki „Mikroświat - Makroświat” jest prezentacja obiektów i zjawisk, które, ze względu na swą skalę i właściwości, nie są możliwe do naocznego poznania i przekraczają granice poznania intuicyjnego. ​