„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi partnerem Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. 

W czwartek (5 maja) Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ (WNoW) podpisał umowę z „EC1 Łódź - Miasto Kultury”, na mocy której obie instytucje rozpoczną współpracę dydaktyczną oraz naukową. Porozumienie obejmuje m.in. wsparcie dla studentów w zakresie odbywania praktyk oraz  zdobywania doświadczenia zawodowego. Wspólne działania dotyczyć będą również opracowywania oferty konsultingowej i szkoleniowej, a także realizacji projektów naukowych z zewnętrznym finansowaniem. 

 

🏭 EC1 Łódź jest instytucją kultury, którą współprowadzi Miasto Łódź i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawarte z Wydziałem Nauk o Wychowaniu porozumienie zakłada kilka obszarów współpracy – pierwszy dotyczy promowania najlepszych studentów, poszukiwania partnerów, u których studenci mogliby odbywać praktyki, a także realizacji projektów (również badawczych) finansowanych ze środków pozauczelnianych. 

👩‍🏫 – Istotą umowy jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej i naukowej Wydziału na kierunku pedagogika i na kierunku psychologia – wyjaśnia Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu dr hab. prof. UŁ Alina Wróbel, sygnatariuszka porozumienia. 

- Z perspektywy Centrum Nauki i Techniki EC1🏭 współpraca z uczelnią wyższą zajmującą kształceniem przyszłych pedagogów, nauczycieli i edukatorów ma istotne znaczenie. Umowa otwiera nam wiele pól do realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów, na których wszyscy możemy zyskać. Kształtowanie jak najlepszej oferty kulturalnej i edukacyjnej jest jednym z naszych kluczowych celów. – powiedziała Magdalena Kosiada-Sylburska, kierująca Centrum Nauki i Techniki EC1. 🏭

 

👨‍🏫 Zdaniem Marcina Rojka, pełnomocnika Dziekana WNoW ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Kulturowym i Pracodawcami – umowa ułatwi studentom odbywanie praktyk w EC1, przyczyni się do sprawniejszej organizacji praktyk, a tym samym pozwoli im poznać specyfikę pracy w znanej w całym regionie Instytucji edukacji nieformalnej i pozaformalnej. W EC1 Łódź studenci Wydziału będą mogli rozwijać kompetencje potrzebne do pracy w sektorze edukacji i łatwiej znaleźć pracę. 

 

- Jestem przekonana, że już w najbliższe wakacje studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ dołączą do naszego zespołu w roli praktykantów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami, ale również poznamy nowe spojrzenie młodego pokolenia pedagogów i pedagożek oraz psychologów i psycholożek. Na przykład podczas półkolonii praktykanci dostaną szansę na pracę z grupą, na przygotowanie gier i zabaw. Połączy to dotychczas zdobytą wiedzę z praktyką zawodową a skorzystają wszyscy, ale najbardziej – dzieci – dodała Magdalena Kosiada-Sylburska

 

Istotnym elementem wspólnych działań jest również praca nad zbudowaniem komercyjnych ofert konsultingowych i szkoleniowych – tłumaczy prof. Wróbel. 👩‍🏫

 

Partnerzy będą również realizować wspólne cele naukowe, w tym się m.in. przygotowywanie prac licencjackich i magisterskich dla potrzeb EC1 oraz diagnozowanie oczekiwań potrzeb edukacyjnych gości Centrum Nauki i Techniki . 🧲  

 

📓 – Na współpracy naukowej skorzystają więc nasi studenci, którzy na potrzeby pisanych prac dyplomowych będą mogli analizować dane statystyczne udostępniane przez naszego nowego Partnera – dodaje Alina Wróbel. 📚

 

Realizacja porozumienia ma się przyczynić także do dostosowania programu kształcenia i oferty edukacyjnej Wydziału do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wprowadzając zmiany w treściach kształcenia, włodarze WNoW-u mają wziąć pod uwagę potrzeby EC1 jako pracodawcy i podmiotu świadczącego usługi kultury.