Ścieżka Mikroświat - Makroświat

Podstawowym założeniem scenariusza Ścieżki „Mikroświat - Makroświat” jest prezentacja obiektów i zjawisk, które, ze względu na swą skalę i właściwości, nie są możliwe do naocznego poznania i przekraczają granice poznania intuicyjnego.