Akcja Biodegradacja - warsztaty ekologiczne dla łódzkich szkół podstawowych

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

🆕 Powróciła możliwość skorzystania z warsztatów stacjonarnych, w laboratorium Centrum Nauki i Techniki EC1!

Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprasza szkoły podstawowe województwa łódzkiego do udziału w unikalnych warsztatach ekologicznych, podczas których:

• omówimy temat biodegradacji i kompostowania,
• przygotujemy folię z jadalnych surowców, 
• sprawdzimy, co w kompoście "piszczy".

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Pachulska pod nr tel. 42 600 61 45 lub e-mailowo: katarzyna.pachulska@ec1lodz.pl

⭐ Inne propozycje dla grup ⭐

 

AKCJA BIODEGRADACJA - logo warsztatów

 


 

🔸 Adresat / beneficjent - dla kogo?
🔸 Forma warsztatów
🔸 Opis ogólny projektu
🔸 Rekrutacja
🔸 Koszt udziału
🔸 Dodatkowe korzyści i wspierane elementy podstawy programowej

 


Adresat / beneficjent czyli dla kogo organizujemy warsztaty?

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz VII-VIII.

Z jednej szkoły mogą wziąć udział w warsztatach dwie grupy: pierwsza – uczniowie z klas IV-VI, druga – uczniowie z klas VII – VIII. Każda grupa może liczyć maksymalnie 30 uczniów.

W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby uczniów z jednej szkoły, prosimy o kontakt mailowy: katarzyna.pachulska@ec1lodz.pl lub telefoniczny: 42 600 61 45.

 

 

Forma warsztatów

Warsztaty stacjonarne
Od 25 maja powróciła możliwość zorganizowania warsztatów stacjonarnie, w laboratorium Centrum Nauki i Techniki EC1. Jednorazowo w tej formie może wziąć udział maksymalnie 15 uczniów. Podczas zakładania rezerwacji pomożemy w podziale większych grup. Na warsztaty Akcja-Biodegradacja w wersji stacjonarnej zapraszamy od wtorku do piątku o 10:30 i o 12:30.
W przypadku chęci modyfikacji godzin zajęć, prosimy o kontakt mailowy: katarzyna.pachulska@ec1lodz.pl lub telefoniczny: 42 600 61 45.

Warsztaty online
Uczniów, którzy nie mogą nas aktualnie odwiedzić na miejscu, a chcieliby wziąć udział w projekcie, zapraszamy na warsztaty online prowadzone z laboratoriów Centrum Nauki i Techniki EC1. Przeprowadzamy je na platformie Zoom. Jednorazowo w tej formie może wziąć udział maksymalnie 30 uczniów. Na warsztaty zapraszamy od wtorku do piątku dziennie: o 10:30 i o 12:30.
W przypadku chęci modyfikacji godzin zajęć, prosimy o kontakt mailowy: katarzyna.pachulska@ec1lodz.pl lub telefoniczny: 42 600 61 45.

 

 

Opis ogólny

Główna część projektu to warsztaty realizowane w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki EC1 (online lub stacjonarnie).

Zanim jednak zaprosimy uczniów do udziału w zajęciach, nauczyciele klas, które zakwalifikują się do projektu, otrzymają drogą mailową scenariusz lekcji, do której przeprowadzenia zachęcamy przed uczestnictwem w warsztatach.
Zagadnienia poruszone w scenariuszu dotyczą treści, które będą realizowane podczas zajęć laboratoryjnych. Dzięki temu uczniowie będą lepiej przygotowani do części warsztatowej. Po przeprowadzonych warsztatach nauczyciel otrzyma drugi materiał, który będzie mógł zrealizować z klasą w ramach podsumowania projektu.

 

 

Rekrutacja

W celu zgłoszenia klasy do projektu należy:

• uzupełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją na adres e-mail katarzyna.pachulska@ec1lodz.pl (kliknij i pobierz kartę zgłoszeniową w PDF);
• w informacji zwrotnej prześlemy (na adres e-mail nauczyciela podanego w karcie zgłoszeniowej) dostępne terminy oraz dalsze instrukcje dotyczące udziału w projekcie;
• warsztaty będą realizowane w miesiącach: kwiecień – czerwiec, wrzesień – październik 2021.

 

 

Koszt udziału

 

Warsztaty stacjonarne
Udział w samych zajęciach Akcja – Biodegradacja w laboratorium Centrum Nauki i Techniki EC1 jest bezpłatny. Należy jednak zakupić bilet grupowy uprawniający uczniów do wejścia na teren Centrum. Koszt biletu to 14 zł za osobę (opiekun ma prawo do biletu za 1 zł). Po zakończeniu części warsztatowej grupy mogą zwiedzać całość ekspozycji naszego Centrum aż do końca dnia.

Warsztaty online
Udział w samych zajęciach warsztatowych Akcja – Biodegradacja jest bezpłatny (stanowią gratisowy dodatek w poniższych pakietach).

Przygotowaliśmy dwa pakiety online zawierające warsztaty Akcja – Biodegradacja:

 

PAKIET A (Akcja Biodegradacja + Zajęcia z klasą online w ramach nauki zdalnej)

🟠 udział w bezpłatnych warsztatach Akcja Biodegradacja w formie zdalnej;

🟠 udział klasy w internetowych "Zajęciach z klasą online", prowadzonych przy użyciu oprogramowania Zoom (połączenie z komputerami wszystkich uczniów danej klasy w ramach nauki zdalnej lub z jednym komputerem w klasie szkolnej w przypadku nauki stacjonarnej). Terminy zajęć z wybranego pakietu są ustalane indywidualnie.

Tematy zajęć do wyboru:

🔶 dla klas IV - VI szkoły podstawowej:

🔸 Najbliższe podwórko (budowa i funkcjonowanie Układu Słonecznego) - kliknij po szczegóły i listę wspieranych podstaw programowych
🔸 Ekstremalne zjawiska pogodowe (klimat, tornada, cyklony) - kliknij po szczegóły i listę wspieranych podstaw programowych
🔸 Dziedziczenie, czyli co mamy "w spadku" od rodziców (geny i dziedziczenie) - kliknij po szczegóły i listę wspieranych podstaw programowych
🔸 Cud miód - w świecie roślin miododajnych nowość - kliknij po szczegóły i listę wspieranych podstaw programowych
🔸 Zapylające - w lesie i na łące nowość - kliknij po szczegóły i listę wspieranych podstaw programowych

🔷 dla klas VII - VIII szkoły podstawowej:

🔹 Tajemnice promieni słonecznych (charakterystyka, budowa, życie Słońca) - kliknij po szczegóły i listę wspieranych podstaw programowych
🔹 Ekstremalne zjawiska pogodowe (klimat, tornada, cyklony) - kliknij po szczegóły i listę wspieranych podstaw programowych
🔹 Dziedziczenie, czyli co mamy "w spadku" od rodziców (geny i dziedziczenie) - kliknij po szczegóły i listę wspieranych podstaw programowych

 

Koszt udziału Zajęciach z klasą online wynosi 150 zł brutto za wszystkich uczniów w klasie. Warsztaty Akcja - Biodegradacja są bezpłatne i mogą być zrealizowane w dogodnym dla Nauczycieli terminie.

 

PAKIET B (Akcja Biodegradacja + voucher CNiT + miniwarsztaty w laboratoriach CNiT)

🔴 udział w bezpłatnych warsztatach Akcja Biodegradacja w formie zdalnej;

🔴 vouchery dla uczniów klas biorących udział w warsztatach Akcja Biodegradacja, które pozwolą na całodniowe zwiedzanie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 w wybranym przez szkołę terminie do 30 czerwca 2022 r. (czyli do końca przyszłego roku szkolnego). Koszt voucheru to 14 zł za ucznia (opiekun ma prawo do biletu za 1 zł).

🔴 podczas opisanej wyżej wizyty uczniowie mogą wziąć udział w dodatkowych miniwarsztatach w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki EC1, podczas których wykonamy własnoręcznie folie biodegradowalne. Konkretna data odbycia miniwarsztatów i ewentualny podział na grupy godzinowe zostanie ustalony na tydzień przed zajęciami.

 

AKCJA BIODEGRADACJA - plakat informacyjny

 

 

Dodatkowe korzyści i wspierane elementy podstawy programowej

Udział szkoły w projekcie ekologicznym zostanie potwierdzony certyfikatem. Ponadto zajęcia będą wspomagały realizację następujących zagadnień z podstawy programowej:

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych.
Uczeń:

1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.

II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki.
Uczeń:

1. określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne. 
2. określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą. 
3. analizuje wyniki i formułuje wnioski. 
4. przeprowadza obserwacje mikroskopowe i makroskopowe preparatów świeżych i trwałych.

VI. Postawa wobec przyrody i środowiska.
Uczeń: 

1. uzasadnia konieczność ochrony przyrody. 
2. prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych. 
3. opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody. 

 

Klasy IV-VI: Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Organizacja i chemizm życia.
Uczeń:

4. dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki (podstawowej jednostki życia).

II. Różnorodność życia. Klasyfikacja organizmów.
Uczeń:

1. uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej. 
2. przedstawia charakterystyczne cechy organizmów pozwalające przyporządkować je do jednego z odpowiedniego królestwa. 
3. rozpoznaje organizmy (wirusy, bakterie, grzyby) z najbliższego otoczenia, posługując się prostym kluczem do ich oznaczania.

Klasy VII-VIII: Treści nauczania – wymagania szczegółowe

VII. Ekologia i ochrona środowiska.
Uczeń:

9. przedstawia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

 

Dodatkowe informacje:

e-mail: katarzyna.pachulska@ec1lodz.pl oraz tel. 42 600 61 45

Więcej szczegółów o projekcie

 

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Więcej szczegółów o projekcie.