PREMIERA w Kinie Sferycznym - "Słońce nasza żyjąca gwiazda"

 

Już od 16 sierpnia zapraszamy do Kina Sferycznego Centrum Nauki i Techniki EC1 na premierę najnowszego pokazu

 

"Słońce nasza żyjąca gwiazda - The Sun, our living star"

 

<< KUP BILET >>

 

 

Słońce - najważniejszy obiekt na ziemskim niebie, przez wieki w różnych kulturach było bogiem. Jest to najbliższa Ziemi gwiazda, źródło energii niezbędnej dla wszelkich form życia, kształtujące klimat i  pogodę.

 

Najnowsza premiera - "Słońce, nasza żyjąca gwiazda" opowiada o narodzinach Słońca i formowaniu się planet. Przybliża  budowę dziennej gwiazdy, jej skład chemiczny, reakcje termojądrowe, w których powstaje energia. Na wyjątkowych zdjęciach z sond kosmicznych SOHO i SDO przedstawia gwałtowne zjawiska związane z aktywnością Słońca.

 

 

 

 

Wszystkich widzów, ciekawych, jaka przyszłość czeka Słońce i Ziemię, zapraszamy pokazy do Kina Sferycznego.

 

<< BILETY >>

 

 

SZCZEGÓŁY:

Film przeznaczony dla:

uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII), ponadpodstawowych oraz widzów indywidualnych (od 10 lat wzwyż).

 

Podstawa programowa   

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII 

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

 • związek między ruchami Ziemi a wędrówką Słońca na niebie; 

 • wpływ energii słonecznej na pogodę i klimat; 

 • kreowanie postaw proekologicznych w zakresie wykorzystania energii słonecznej. 

Liceum/technikum 

 • rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia 

 • rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

 • charakterystyka Słońca jako gwiazdy; 

 • energia słoneczna jako jeden z czynników wpływających  na pogodę i klimat; 

 • kreowanie postaw proekologicznych w zakresie wykorzystania energii słonecznej. 

 • reakcje termojądrowe przemiany wodoru w hel zachodzącą w gwiazdach; 

 • opisuje elementy ewolucji gwiazd na przykładzie Słońca.  

 

Szczegółowy opis: 

 • wpływ Słońca na klimat, pogodę i życie na Ziemi; 

 • Rola Słońca w starożytnych kulturach; 

 • teoria geocentryczna i heliocentryczna 

 • narodziny Słońca i planet Układu Słonecznego; 

 • obserwacje Słońca przez Galileusza; 

 • porównanie Słońca z innymi gwiazdami; 

 • budowa i skład chemiczny Słońca; 

 • reakcje termojądrowe zachodzące w Słońcu; 

 • aktywność Słońca; 

 • obserwacje Słońca przez różne sondy kosmiczne; 

 • energia Słońca jako źródło czystej energii; 

 • przyszłość Słońca. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI i REZERWACJE:

 tel. +48 42 600 61 00 wew. 1

e-mail: informacja@ec1lodz.pl