Konferencja Młodzi o Klimacie 2023

 

Już dziś zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami na Konferencję „Młodzi o klimacie 2023”, która odbędzie się 7-8 listopada 2023 r. w Centrum Nauki i Techniki EC1. To już III edycja tego wyjątkowego wydarzenia.

Konferencja została objęta honorowymi patronatami Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej oraz J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jóźwika.

 

 

 

🍃 BLOKI TEMATYCZNE I PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA REFERATÓW

 

Chcesz zabrać głos w trakcie naszej Konferencji?

Zachęcamy do nadsyłania abstraktów (do 30.09.2023), poruszających jeden z wymienionych poniżej tematów na adres: katarzyna.pachulska@ec1lodz.pl

 

Klimat a woda 

pogorszenie jakości wód / dostęp do zasoby wody pitnej / susze / powodzie / zanikające lodowce / wzrost temperatury oceanów / retencja wody / pustynnienie / wzrost poziomu mórz 

 

Klimat a gospodarka 

konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych / energetyka / migracje klimatyczne / rolnictwo / gospodarka niskoemisyjna / gospodarka o obiegu zamkniętym / energochłonne gałęzie przemysłu 

 

Klimat a bioróżnorodność 

szóste wielkie wymieranie gatunków / gatunki krytycznie zagrożone / zmiana zasięgów występowania gatunków / gatunki inwazyjne / najbardziej zagrożone ekosystemy 

 

Klimat a miasto 

adaptacja miast / miejska wyspa ciepła / neutralność klimatyczna / zarządzanie wodą opadową / zjawisko betonozy / miasta przyszłości / idea miast 15-minutowych / komunikacja miejska 

 

Klimat a nauka 

znani naukowcy / międzynarodowe organizacje ekologiczne / nowinki technologiczne / technologie kosmiczne 

 

Klimat a życie codzienne 

moje działania dla klimatu / działania mojej miejscowości / greenwashing / zrównoważona konsumpcja / problem odpadów / kampanie na rzecz klimatu / dieta dla klimatu 

 

 

🍃 WAŻNE TERMINY:

 

Do 30.09.2023 – nadsyłanie zgłoszeń, w tym abstraktów z propozycją referatów

Do 9.10.2023 – informacja o przyjęciu abstraktu

Do 16.10.2023 – publikacja programu Konferencji

7 - 8.11.2023 – Konferencja „Młodzi o klimacie 2023”

 

 

🍃 KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

Magdalena Kosiada - Sylburska - kierownik Centrum Nauki i Techniki, menedżerka Konferencji

m.kosiada@ec1lodz.pl

 

Katarzyna Pachulska - Dział Naukowo-Dydaktyczny Centrum Nauki i Techniki EC1

katarzyna.pachulska@ec1lodz.pl

 

Klaudia Klucznik - Dział Naukowo-Dydaktyczny Centrum Nauki i Techniki EC1

klaudia.klucznik@ec1lodz.pl

 

 

🍃 WAŻNE DOKUMENTY:

 

REGULAMIN KONFERENCJI 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

KLAUZULA RODO

 

🍃 ZOSTAŃ SPONSOREM:

 

Zachęcamy do wsparcia nas w organizacji Konferencji.

Szczegóły współpracy i korzyści z niej płynące znajdują się w załączonym <<< PLIKU >>>

 

 

🍃 RELACJE Z POPRZEDNICH KONFERENCJI:

 

2021

2022