Akcja hydroedukacja - warsztaty laboratoryjne

 

„Akcja – hydroedukacja” to warsztaty laboratoryjne, na które zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego. To projekt, którego głównym celem jest szeroko pojęta edukacja z zakresu ekohydrologii.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Startujemy już od 19 września 2023! Zapraszamy do ZAPISÓW!

 

 

Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi, a bez niej nie ma życia na naszej planecie. Niestety zmieniający się gwałtownie klimat negatywnie wpływa na dostępność jej zasobów w różnych częściach globu.

Jakie są zasoby wody pitnej na świecie? Co najczęściej zanieczyszcza wodę i w jaki sposób jest oczyszczana? Co możemy zrobić, żeby oszczędzać tę życiodajną substancję?

Zapraszamy na zajęcia laboratoryjne, podczas których zagłębimy się w wodne zagadnienia.

 

DLA KOGO?

Warsztaty laboratoryjne przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego.

Jednorazowo w warsztatach może wziąć udział 16 osób.

 

KIEDY?

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku o godzinach: 10:15 i 12:15.

Czas trwania zajęć to ok. 60-75 minut.

 

OPIS ZAJĘĆ

Główna część projektu to warsztaty realizowane w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki EC1.

Zanim jednak zaprosimy uczniów do udziału w zajęciach, nauczyciele klas, które zakwalifikują się do projektu, otrzymają drogą mailową scenariusz lekcji, do której przeprowadzenia zachęcamy przed uczestnictwem w warsztatach.

Zagadnienia poruszone w scenariuszu dotyczą treści, które będą realizowane podczas zajęć laboratoryjnych. Dzięki temu uczniowie mogą zostać lepiej przygotowani do części warsztatowej. Realizacja scenariusza przez nauczyciela nie jest jednak warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w części laboratoryjnej. 

 

REKRUTACJA

W celu zgłoszenia klasy do projektu należy :

- skontaktować się z Wydziałem Obsługi Klienta (tel. +48 42 600 61 00 wew. 1) i zarezerwować preferowany termin;

- zakupić/zarezerwować bilety wstępu do Centrum Nauki i Techniki EC1, który uprawnia również do udziału w warsztatach laboratoryjnych;

- uzupełnić kartę zgłoszeniową i przesłać jej skan na adres e-mail: hydroedukacja@ec1lodz.pl

<<< POBIERZ KARTĘ >>>

 

W wiadomości zwrotnej prześlemy (na adres e-mail nauczyciela podanego w karcie zgłoszeniowej) scenariusz zajęć, który warto przeprowadzić w klasie przed zajęciami laboratoryjnymi.

 

KOSZT UDZIAŁU

Udział w warsztatach laboratoryjnych „Akcja – hydroedukacja” w laboratorium Centrum Nauki i Techniki EC1 wymaga jedynie zakupienia biletu uprawniającego uczniów do wejścia na teren Centrum wg cennika, bez dodatkowych opłat.

Po zakończeniu części warsztatowej grupy mogą zwiedzać całość ekspozycji naszego Centrum aż do końca dnia.

 

DODATKOWE KORZYŚCI I WSPIERANE ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Udział szkoły w projekcie ekologicznym zostanie potwierdzony certyfikatem. Ponadto zajęcia będą wspomagały realizację następujących zagadnień z podstawy programowej:

 

Biologia – cele kształcenia – wymagania ogólne:

Szkoła podstawowa: I. 1; II. 1-4.

Liceum/technikum – zakres podstawowy: III. 1, 5; V. 1; VI. 1.

Liceum/technikum – zakres rozszerzony: II. 1, 6; IV. 1; VI. 3.

 

Biologia – treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Szkoła podstawowa: I. 4; II. 1-3; VII. 9.

 

Chemia – cele kształcenia – wymagania ogólne: 

Szkoła podstawowa: III. 1, 3, 4. 

Liceum/technikum – zakres podstawowy: III. 1, 2, 4. 

Liceum/technikum – zakres rozszerzony: II. 2; III. 1, 2, 4.  

 

Chemia – treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Szkoła podstawowa: I. 6; V. 1, 2, 7. 

Liceum/technikum – zakres podstawowy: XXII. 2. 

Liceum/technikum – zakres rozszerzony: V. 1-5; XXII. 2.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Pachulska – Dział Naukowo-Dydaktyczny

hydroedukacja@ec1lodz.pl 

tel.: +42 60 06 110