(turbo)ZESPÓŁ

(turbo)ZESPÓŁ na turbozespole :-)

Paweł Żuromski
Kierownik Wydziału Centrum Nauki i Techniki
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, Europejskich Studiów Podyplomowych, Podyplomowych Studiów Menedżerskich oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami.
W „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi od marca 2009 r. Do sierpnia 2015 r. jako Kierownik Projektu Rewitalizacji EC-1 koordynował realizację rzeczowo-finansową całości prac rewitalizacyjnych. Następnie jako Kierownik Wydziału Centrum Nauki i Techniki zarządzał zespołem projektowym Planetarium EC1 a obecnie koordynuje projekt aranżacji i wyposażenia CNiT oraz organizację wystawy „Leonardo da Vinci – Energia Umysłu”. Udział w projekcie EC1 stanowi reasumpcję jego wcześniejszych doświadczeń menedżerskich i zawodowych z zakresu wykonawstwa budowlanego, administracji publicznej, wykorzystania funduszy unijnych, zamówień publicznych i innych. Jednocześnie unikatowość projektu i jego innowacyjny charakter stanowią źródło ciągłego pozyskiwania nowej wiedzy i doświadczeń. Jest miłośnikiem roweru i gotowania.

 

Michał Buława
Kierownik Działu Organizacji Ekspozycji
Historyk wojskowości i nauki. Jeszcze na studiach związał się z Muzeum Techniki w Warszawie – najpierw jako przewodnik, a po studiach jako pracownik merytoryczny i kierownik. Odpowiadał tam m.in. za stworzenie wystawy czasowej "Piłkarskie sztuczki techniczne" z okazji Euro 2012. Od 2013 roku pracuje w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Brał udział w tworzeniu koncepcji wystaw Centrum Nauki i Techniki, a obecnie jest kierownikiem Działu Organizacji Ekspozycji. Przygotował wiele sesji i wystąpień w ramach polskich i międzynarodowych konferencji, takich jak: "Integracja – Interakcja", "Ecsite conference", czy "MUT conference". Ukończył organizowany przez JCOM Journal of Science Education, międzynarodowy kurs Developing successful exhibitions.

 

Bogdan Janus
Popularyzator nauki, z wykształcenia fizyk techniczny. Od czasów studenckich zajmuje się popularyzacją nauki prowadząc m.in. wykłady dla uniwersytetów dziecięcych, warsztaty na różnego rodzaju imprezach popularnonaukowych i komentując odkrycia naukowe w mediach. Wraz z Kołem Naukowym Fizyków Politechniki Łódzkiej "Kot Schrödingera" otrzymał nagrodę "Popularyzator Nauki 2009" w konkursie Polskiej Agencji Prasowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez kilka lat pracował w laboratorium fizycznym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź opiekuje się ścieżką "Rozwój wiedzy i cywilizacji" oraz zajmuje się organizacją laboratoriów. Jest współautorem książki "Laboratorium w szufladzie. Fizyka" wydanej w 2016 roku przez PWN.

 

Aleksandra Jędrzejczak
Absolwentka inżynierii środowiska Politechniki Łódzkiej o specjalizacji Urządzenia Sanitarne. Przez wiele lat pracowała na Politechnice Łódzkiej jako pracownik naukowo-dydaktyczny w branżach HVAC (ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja) oraz ochrony powietrza. Prowadziła również projekty ze studentami z programu międzynarodowej współpracy między uczelniami ERASMUS. W Centrum Nauki i Techniki EC1 zajmuje się zagadnieniami związanymi ze ścieżką "Przetwarzanie energii".

 

Dorota Kożuchowska
Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu (pedagogiki w zakresie animacji) oraz Kulturoznawstwa (promocja sztuki) Uniwersytetu Łódzkiego. W Centrum Nauki i Techniki EC1 odpowiedzialna jest za koordynowanie pracy Animatorów. Zawsze służy dobrą radą. Posiada nieskończoną listę miejsc do zwiedzenia, sukcesywnie odhaczając te już poznane.

 

Magdalena Krawczyńska
Pracuje w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi 9 lat, wcześniej jako koordynator projektu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ), koordynator projektu "Rewitalizacji EC1", obecnie jako koordynator projektu "Aranżacji i wykonania ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki". Realizuje bieżące prace administracyjne, sprawozdawcze i informacyjno-promocyjne Wydziału, biorąc udział w komisjach przetargowych, nadzorując realizację umów z Wykonawcami. W swojej pracy wykorzystuje znajomość języka francuskiego, współpracując m.in. z firmą SYSTRA w zakresie studium wykonalności Projektu NCŁ, obecnie z firmą Universcience w zakresie wynajmu wystawy "Leonardo Da Vinci – Energia Umysłu". Jest przedstawicielem pracowników EC1 Łódź oraz zajmuje się Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

Małgorzata Kuligiewicz
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W Centrum Nauki i Techniki EC1 jest opiekunem ścieżki "Mikroświat – Makroświat". Posiada stopień doktora nauk technicznych w zakresie włókiennictwa. Ma długoletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie chemii i chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych. Od kilku lat zajmuje się upowszechnianiem i popularyzowaniem wiedzy naukowej z chemii i fizyki.

 

Karolina Mirowska
Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, doktor nauk biologicznych. Od dawna pasjonowało ją upowszechnianie i promowanie nauki, brała więc udział w tworzeniu i organizacji wielu inicjatyw oraz wydarzeń popularnonaukowych. Ma setkę pomysłów na godzinę i szuka dla nich ujścia, dlatego w lipcu 2017 roku rozpoczęła pracę w Dziale Organizacji Ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1. To właśnie tutaj może się realizować wymyślając i organizując intrygujące wystawy czasowe i wyjątkowe wydarzenia. Dodatkowo stara się wspierać zespół swoją wiedzą w dziedzinie nauk biologicznych. Poza pracą można ją najczęściej spotkać z dobrą książką (najczęściej popularnonaukową) lub planującą kolejną wycieczkę. Pasjonuje ją to, co ciężko dostrzec, czyli wszystko za małe/duże dla naszych oczu, neurobiologia oraz świat podwodny.

 

Ewelina Niedzielska
Chemiczka zafascynowana polimerami i ich zastosowaniem. Założycielka Studenckiego Koła Naukowego POLIMER na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W Centrum Nauki i Techniki EC1 współtworzy ścieżkę "Mikroświat – Makroświat", gdzie chętnie opowiada o praktycznym wykorzystaniu osiągnieć naukowych. Z pasją tworzy materiały popularnonaukowe związane z naukami przyrodniczymi. Ma głowę pełną pomysłów. Uważa, że trzeba stale się rozwijać i podejmować nowe wyzwania. W wolnych chwilach zdrowo gotuje i szuka inspiracji w programach kulinarnych. Dobrze opisuje ją zdanie jej ulubionej postaci z dzieciństwa – Kubusia Puchatka: Nie możesz stanąć w jednym punkcie w lesie i czekać aż inni do ciebie przyjdą. Sam musisz do nich czasem wyjść!

 

Magdalena Olejnik
W EC1 od 2009 r. Zaczynała jako koordynator projektu "Rewitalizacji EC1", aktualnie główny specjalista w Dziale Organizacji Ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1. Typowy zadaniowiec – lubi realizować zadania kompleksowo – od „A” do „Z”. Otwarta na nowe wyzwania, uporządkowana, dokładna. Obecnie koordynuje prace związane z realizacją wystawy "Leonardo da Vinci – Energia Umysłu" oraz bieżące sprawy Wydziału związane z realizacją ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1. Idea, którą kieruje się w pracy: Tym, co różni kreatywność od wyobraźni, jest działanie, które idzie za pomysłami - a na to nie ma lepszego miejsca niż praca.

 

Piotr Wiklak
Opiekun ścieżki "Przetwarzanie energii", z wykształcenia energetyk – mechanik. Główne obszary zainteresowań to ekologia, nowoczesne technologie, niskoemisyjne źródła energetyczne. Związany z Politechniką Łódzką oraz projektem GUST, czyli budową małej turbiny wiatrowej na potrzeby terenów zurbanizowanych. W czasie wolnym animator, kuglarz, szczudlarz oraz działacz fundacji FabLab Łódź.

 

Paweł Barczyński
Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego
Fizyk, dydaktyk, nauczyciel i popularyzator nauki. Od 2003 r. pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej – aktualnie na stanowisku adiunkta. Współautor wielu projektów edukacyjnych, w tym np. Festiwalu Szkolnych Kół Fizycznych, "Fizyka w Lunaparku", programu studiów podyplomowych nauczania fizyki i matematyki oraz kierunku – "Popularyzacja i nauczanie fizyki". Od 2013 r. w zespole „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi – współtworzył koncepcję ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1. Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego, pilnującego aby zwiedzanie Centrum było nie tylko przyjemne, ale mądre i wartościowe. W wolnych chwilach realizuje marzenia latając szybowcem.

 

Katarzyna Pachulska
Z wykształcenia i z zamiłowania przyrodnik. Uczestniczka wielu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej, instruktorka ZHP, pilot wycieczek. Uwielbia las i góry, w szczególności Bieszczady. (Współ)autorka programów, konkursów i scenariuszy zajęć przyrodniczych dla dzieci i młodzieży. W Centrum Nauki i Techniki EC1 od listopada 2016 r. Pracuje jako specjalista w Dziale Naukowo-Dydaktycznym. W pracy najbardziej lubi kontakt z grupami przedszkolnymi i szkolnymi.

 

Marek Pisarski
Od dziecka cieszą go doświadczenia i eksperymenty. Lubi analizować świat i łączyć w nim to, czego pozornie połączyć się nie da. Dlatego popularyzuje racjonalne rozumowanie w życiu codziennym, nie zapominając przy tym o niezbędnych dawkach romantyzmu. Dlatego lubi Eratostenesa i Keplera, Don Kichota i Woody’ego Allena, i żeby nie dać się wchłonąć nowoczesności, oddaje się wspomnieniom słonecznych wakacji na wsi i słucha piosenek Paula McCartneya. Od pewnego czasu fascynują go także dawne elektrociepłownie. W EC1 od listopada 2017 r.

 

Michał Woźniak
Kierownik Działu Serwisu Ekspozycji
Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Poznańskiej. W Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi buduje zespół ludzi z pasją, odpowiedzialnych za bezawaryjne działanie wystawy. Uwielbia podejmować nowe wyzwania logistyczno-inżynieryjne. Prywatnie kocha wiatr i wodę.

 

Marcin Danieliszyn
Technik ds. utrzymania ekspozycji, gdzie rozwija swoje zainteresowania w dziedzinie szeroko pojętych zagadnień związanych z techniką oraz mechaniką. Do jego zadań należy m.in. serwis eksponatów, udział w analizowaniu przyczyn awarii, zapewnienie ciągłości pracy eksponatów, montaż i demontaż wystaw czasowych oraz udział w czynnościach odbiorowych aranżacji i wyposażenia ekspozycji. Prywatnie jego pasją są podróże, głównie te dalekie. Jest także pasjonatem muzyki, dobrego kina oraz motocykli i kuchni włoskiej. Jego marzeniem do zrealizowania w najbliższym czasie jest wyprawa na motocyklu, byle daleko przed siebie...

 

Arkadiusz Łuszczyński
Jest technikiem ds. utrzymania ekspozycji. Dołączył do zespołu w październiku 2017. Wnosi do niego bogate doświadczenie informatyczne, elektroniczne i mechatroniczne. Żywo interesuje się tym, co dzieje się w jego rodzinnym mieście Łodzi. Drugą jego pasją jest rower. Często jeździ nim na bliższe i dalsze wycieczki, dojeżdża nim również do pracy. Obecna praca stanowi realizację jego pasji i zainteresowań związanych z historią i współczesnością Łodzi.  

 

Adrian Mikulski
Technik ds. utrzymania ekspozycji. Wraz z zespołem odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji oraz tworzenie nowych eksponatów. Jako osoba bardziej praktyczna niż kreatywna aktywnie włącza się w działania wykonawcze, posiłkując się swoim doświadczeniem. „Na papierze” jest mechanikiem maszyn, w życiu łączy to z mechaniką pojazdową. Ma bzika ma punkcie swojego synka i samochodu.

 

Sławomir Pietras
W Centrum Nauki i Techniki EC1 pracuje jako technik ds. utrzymania ekspozycji. Ponadto – technik mechanik, dziennikarz, oświetleniowiec, konstruktor, programista CNC. W czasie wolnym buduje własne maszyny sterowane numerycznie.

 

Magdalena Stecka
Jest energiczną i kreatywną osobą zakręconą na punkcie druku 3D. Pracuje w dziale serwisu ekspozycji nad przygotowaniem elementów wystaw. Jej głównym zadaniem jest projektowanie i druk 3D wyjątkowo zawiłych eksponatów. Poza pracą zajmuje się eksperymentami łączącymi druk 3D z ceramiką lejną. Jest też entuzjastką wspinaczki skałkowej i żeglarstwa.

 

(turbo)ZESPÓŁ na tle turbozespołu i sferycznego Kina 3D w EC1 Łódź