Dogadajmy się w esperanto

Czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, czy jest to możliwe, aby wszyscy ludzie mówili tym samym językiem? O potrzebie stworzenia ogólnego języka pisał już Platon, Galen i Kartezjusz, a Georg Dalgarno był twórcą pierwszego sztucznego języka. Projekty swoich języków stworzyli też Newton i Leibniz. W 1817r Jean Frencois Sudre opracował solresol- sztuczny język oparty na siedmiu nutach gamy. W solresol   można było podkładając dźwięki, gesty czy kolory, przekazywać informację za pomocą muzyki, obrazów czy ruchu.

Najbardziej rozpowszechnionym na świecie tzw. językiem pomocniczym, czyli językiem, który jest używany w komunikacji między osobami różnojęzycznymi jest esperanto, stworzone przez Ludwika Zamenhofa.

Ludwik Zamenhof

Zamenhof urodził się 15 grudnia1859 roku w Białymstoku. Białystok zamieszkiwały w tym czasie cztery grupy narodowościowe: Polacy, Rosjanie, Niemcy i Żydzi. Młody Zamenhof wychowywał się w wielokulturowym środowisku. Zauważył, iż do wielu nieporozumień miedzy ludźmi dochodzi przez bariery językowe. Zamenhof wymyślił dlatego język wspólny dla wszystkich. Jego celem było stworzenie neutralnego i łatwego do nauki języka, przydatnego do międzynarodowej komunikacji, nie zastępującego jednak innych języków narodowych. Nazwa języka esperanto pochodzi od pseudonimu „Dr Esperanto”- doktor mający nadzieję, pod, którym Ludwik Zamenhof opublikowal w roku 1887 podstawy języka w książce Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny.

Esperanto w praktyce :-)

 
Czy wiesz, że:
- Ludwik Zamenhof to Polak, który po papieżu Janie Pawle II i Fryderyku Chopinie ma    najwięcej pomników na świecie,
- w roku 1913 wysunięto kandydaturę Zamenhoffa do Nagrody Nobla,
- zielona 5-ramienna gwiazda jest symbolem nadziei na wszystkich 5-ciu kontynentach. Zieleń – kolor nadziei, 5 ramion gwiazdy to 5 kontynentów.
- Ludwik Zamenhof zrzekł się swoich praw autorskich do Esperanto po wydaniu swojej pierwszej książki ponieważ chciał, aby język trwał jako żywy i należał do wszystkich ludzi.
- esperanto w skali globalnej jest prawie niezauważalne, ale są wyjątki. Mirinda- co w języku esperanto znaczy cudowny, oraz Daewoo Estero – nadzieja.
- Najbogatsza strona w sieci do nauki Esperanto ma adres http://www.lernu.net.

Małgorzata Kuligiewicz

Flaga esperanto